REACH

REACH is een Europese regel over de productie van en handel in chemische stoffen. De regel beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen.

Doelgroepen REACH

De volgende 3 groepen in de Europese Unie (EU) hebben met Reach te maken:

  • fabrikanten/importeurs;
  • distributeurs;
  • gebruikers.

Zij hebben ieder verschillende rollen en verplichtingen binnen REACH.

 

Categorie├źn stoffen onder REACH

Alle chemische stoffen vallen onder REACH, op een paar uitzonderingen na zoals radioactieve stoffen en afvalstoffen. Ook stoffen die zijn verwerkt in preparaten vallen onder de regelgeving van REACH, evenals stoffen in voorwerpen waarvan het de bedoeling is dat ze er eruit komen. ABZeker Consultancy kan u als ondernemer helpen met het uitvoeren van wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de Reach wetgeving welke fasegewijs vanaf 2013 gestart is en volledig van kracht wordt in 2015.