Gevaarlijke stoffen op het werk

Werknemers kunnen met gevaarlijke stoffen in aanraking komen. Bijvoorbeeld met lasdampen, asbest, oplosmiddelen of zuren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers zo veilig mogelijk met gevaarlijke stoffen kunnen werken.

Werknemers in de industrie en de zorg werken vaak met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld in de schoonmaak, landbouw, gezondheidszorg en (zware) industrie. Gevaarlijke stoffen zijn onder andere:

  • giftige stoffen;
  • stoffen die kunnen ontbranden;
  • kankerverwekkende of mutagene stoffen
  • stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind.

 

De werkgever heeft de wettelijke zorgplicht om haar werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Werkgevers moeten hun werknemers zo goed mogelijk beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen welke risico’s er binnen uw organisatie zijn en werknemers voor te lichten over de gevaren. ABZeker Consultancy beschikt over gecertificeerde hogere veiligheidskundige kennis en ervaring om u op dit gebied volgens de arbeidshygiënische strategie te ondersteunen.