CE

Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de “nieuwe aanpak” bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen. Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt.

 

Eigenlijk is de CE-markering een soort paspoort om toegelaten te worden tot de markt. Wat nog wel eens vergeten wordt is dat machines die tweedehands aangeschaft worden ook moet beschikken over een CE markering.  Voor alle machines die in bedrijf worden genomen geldt ook dat deze moeten worden beoordeeld. Deze beoordeling moet worden vastgelegd in een zogenaamde machine RI&E. Voor vragen of advies of dit ook binnen uw onderneming speelt kunt u contact opnemen met ABZeker Consultancy.