Brandveiligheid BHV

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) in zijn bedrijf is georganiseerden en welke maatregelen erin dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg het BHV-plan.

ABZeker is door het NIBHV erkend om BHV-plannen te ontwerpen die zijn toegesneden op uw bedrijfssituatie en welke voldoen aan de richtlijn NEN 4000 voor bedrijfshulpverlening.

Op grond van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) wordt door ABZeker de restrisico’s bepaald die leidend zijn bij het inrichten van uw BHV-organisatie. Restrisico’s zijn minimale risico’s die overblijven na een zorgvuldige uitvoering van de veiligheidsmaatregelen en voorzieningen. De negatieve gevolgen van deze restrisico’s worden door adequaat optreden tijdens een inzet van de BHV-organisatie zoveel mogelijk beperkt.

Neem eens vrijblijvend contact op met ABZeker om te kijken naar de mogelijkheden.