Veiligheid

Het uitvoeren of begeleiden van risico evaluaties zoals Taak Risico Analyses (TRA’s) of het opzetten van een Veiligheid en Gezondheid plan behoort tot de kerntaken die ABZeker consultancy voor u kan uitvoeren.

ABZeker Consultancy beschikt over een wettelijk toegekend kerndeskundigheids-certificaat zodat toetsing van Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E)  kan worden uitgevoerd die voldoet aan de wettelijke vereisten zoals gesteld in het arbeidsomstandighedenbesluit.

U als ondernemer kan kiezen om eventueel opgestelde RI&E’s te laten toetsen of de RI&E als totaalpakket door ABZeker Consultancy te laten opstellen. Op deze manier kunt u als ondernemer een afweging maken om deze specialistische kennis in te huren of  te worden begeleid.