Milieu

De eisen die door de gemeente en provincie aan milieuvergunningen zijn gesteld worden complexer op het gebied van het opslaan en verwerken van gevaarlijke stoffen. Omdat veel bedrijven per 1 mei 2013 onder de werking van het activiteitenbesluit vallen is het voor ondernemers van belang om de consequenties hiervan te overzien. ABZeker Consultancy kan u hierin adviseren hoe de aangepaste wetgeving op een praktische manier doorvertaald kan worden in opslag- en verwerkingsmethodes conform de PGS15 richtlijnen.

Ook het transport  en ontvangen van (milieu) gevaarlijke stoffen vormt  een essentieel  onderdeel van de milieuscan van uw bedrijf. Hierbij kan ABZeker Consultancy  helpen om veiligheidsinformatiebladen voor uw producten op te stellen zodat uw producten snel en zonder oponthoud  naar uw klanten worden verstuurd.