Kwaliteit

Het effectief inrichten van een kwaliteitszorgsysteem kan ertoe bijdragen dat de faalkosten in deze tijden van crisis geminimaliseerd worden. Het effectief analyseren en managen van de oorzaken van faalkosten zoals klantklachten, herstelbewerkingen of soms afval vormt een duurzame oplossing om uw onderneming positief te laten renderen. Naast deze interne motivatie kan ook de klant eisen stellen dat uw onderneming voldoet aan de eisen van de ISO 9001 norm. ABZeker Consultancy kan hierbij  zorgdragen dat dit op een praktische wijze binnen uw onderneming aantoonbaar wordt gemaakt.